โรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice การจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)(โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ )

VTR-Best Practice DLIT (คลิปที่ 1) โรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice การจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*