โรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice การจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) (โรงเรียนสิริรัตนาธร)

VTR-Best Practice DLIT (คลิปที่ 3) โรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice การจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โรงเรียนสิริรัตนาธร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*