การยืนยันข้อมูลในระบบ B-OBEC และระบบ DMC เพื่อการจัดทำงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563

เรื่อง การยืนยันข้อมูลในระบบ B-OBEC และระบบ DMC เพื่อการจัดทำงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัด

Download หนังสือราชการ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*