เปิดแล้ว! ทบทวนสิทธิประกันสังคมมาตรา 40 เก็บตกผู้ที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ เช็คด่วน [อัพเดทล่าสุด]

การยื่นทบทวนสิทธิประกันสังคมมาตรา 40 รับเยียวยาอัพเดทล่าสุด 2023

อัพเดทล่าสุดกับการทบทวนสิทธิประกันสังคมมาตรา 40 เงินเยียวยาที่รัฐบาลจะช่วยให้คนละ 5,000 บาทแต่จะต้องอยู่ในเงื่อนไขหากต้องการรับเยียวยา จะต้องมีการลงทะเบียนซึ่งมีหลายคนที่อาจจะยังไม่ได้รับสิทธิสำหรับกลุ่มผู้ประกันตน ม.40 หรือสำหรับกลุ่มที่เพิ่งจะสมัครเข้าเป็นผู้ประกัน ม.40 ด้วยก็ตามจึงเปิดให้มีการทบทวนสิทธิประกันสังคมมาตรา 40 ใหม่อีกครั้งสำหรับคนที่เข้าเงื่อนไข แต่ยังไม่ได้รับสิทธินั่นเอง

การทบทวนสิทธิประกันสังคมมาตรา 40 กับเงื่อนไขการทบทวนสิทธิประกันสังคมมาตรา 40 เงินเยียวยา

ทบทวนสิทธิประกันสังคมมาตรา 40 ต้องการรับเยียวยา

จากการอัพเดทล่าสุดเบื้องต้นสำหรับผู้ประกันตนมาตรา 40 จะต้องเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ที่แดงเข้ม หรือมีการทำงานอยู่ในเขตพื้นที่สีแดงเข้มหรือในเขตที่รัฐบาลประกาศแล้วว่าจะสามารถลงทะเบียนเพื่อรับเยียวยา 5,000 บาทเป็นจำนวน 1-2 เดือนตามแต่ประกาศเพิ่มเติมจังหวัดล่าสุดซึ่งจะได้ 1 เดือน โดยส่วนนี้สำหรับคนที่ยังไม่ได้รับสิทธิสามารถจะยื่นทบทวนสิทธิประกันสังคมมาตรา 40 ได้โดยหากเข้าเงื่อนไข จะได้รับเยียวยาย้อนหลังให้เป็นเงินจำนวน 10,000 บาท หรือได้ตามจังหวัดที่ประกาศ

ทบทวนสิทธิประกันสังคมมาตรา 40 กับกลุ่มอาชีพที่จะสามารถรับเยียวยาได้

ไม่ใช่ว่าทุกกลุ่มอาชีพจะสามารถรับเยียวยาได้ ถึงแม้ว่าจะอยู่ในเขตพื้นที่สีแดงที่เป็นจังหวัดที่ได้ประกาศไว้ตามรัฐบาล โดยหากอยู่ในกลุ่มอาชีพตามนี้ก็สามารถจะทบทวนสิทธิประกันสังคมมาตรา 40 ได้

  1. อาชีพเกี่ยวกับช่างแรงงานก่อสร้าง
  2. งานด้านศิลปะ ให้การบันเทิงก็รับเยียวยาได้
  3. งานบริการต่าง ๆ เช่นช่างทำผม งานทำสปา เป็นต้น
  4. งานด้านภาพยนตร์ ผลิตรายการ
  5. งานวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์
  6. งานขายส่ง ขายหรือซ่อมรถ
  7. งานนำเที่ยว มัคคุเทศน์
  8. งานขนส่ง คลังสินค้า
  9. บริการด้านอาหาร โรงแรมที่พัก

ทบทวนสิทธิประกันสังคมมาตรา 40 สำหรับผู้ที่มีบัตรคนจน

นอกจากที่จะรับทบทวนสิทธิประกันสังคมม.40 แล้วยังเปิดให้กลุ่มที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตน ม.40 ได้และลงทะเบียนเพื่อรับเยียวยาได้เช่นกัน แต่ก็จะต้องอยู่ในเงื่อนไข ทั้งทำงานหรือมีที่อยู่อาศัยในเขตจังหวัดที่รัฐบาลประกาศไว้ ซึ่งอัพเดทล่าสุดก็จะให้ยื่นทบทวนสิทธิประกันสังคมมาตรา 40 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ตุลาคม และหากผ่านเงื่อนไขก็จะได้รับเยียวยาเช่นเดียวกับกลุ่ม ม.40 อยู่แล้ว

สำหรับกลุ่มบัตรคนจนที่สมัครเป็นผู้ประกันตน 40 นั้นนอกจากจะได้รับเยียวยาจากรัฐบาลแล้ว หรือมีการยื่นทบทวนสิทธิประกันสังคมมาตรา 40ผ่านแล้ว อาจจะกังวลว่าจะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือสำหรับบัตรคนจนเช่นเดิม โดยมีประกาศออกมาแล้วว่าผู้ที่มีบัตรคนจนจะยังได้รับสิทธิตามประกาศเหมือนเดิมทุกอย่าง เท่ากับว่าจะได้รับเงินช่วยเหลือ 2 ทางเลยทีเดียว ดังนั้นสำหรับกลุ่มประกันสังคมมาตรา 40 ไม่ได้รับสิทธิ จะต้องรีบยื่นทบทวนสิทธิประกันสังคมมาตรา 40 เงินเยียวยา เพื่อรับเงิน 10,000 บาทก่อนที่จะหมดเขต