เก็บตกทบทวนสิทธิประกันสังคมต่อผู้ที่ตกหล่น มาตรา 33, 39, 40 ตรวจสอบด่วนก่อนหมดเขต

ใครสามารถจะยื่นทบทวนสิทธิประกันสังคมเพื่อรับเงินเยียวยาประกันสังคม5,000-10,000 บาท 2023

สำหรับการทบทวนสิทธิประกันสังคมล่าสุด ต้องบอกเลยว่าสำหรับกลุ่มผู้ประกันตนที่ลงทะเบียนไว้เพื่อที่จะได้รับเงินเยียวยาประกันสังคมตามโครงการรัฐบาลที่จะเป็นการช่วยกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากเชื้อไวรัสโควิด19 ซึ่งยังคงมีกลุ่มคนที่ลงทะเบียนไว้แต่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ หรืออาจจะเกิดจากการล่าช้าของระบบ โดยจะไปดูเงื่อนไขกันว่าใครที่มีโอกาสจะได้บ้างหากทำการยื่นทบทวนสิทธิเยียวยาแล้ว 

เงื่อนไขการยื่นทบทวนสิทธิประกันสังคมมาตราต่าง ๆ มีอะไรบ้าง 2023

ทบทวนสิทธิประกันสังคม ม.33 กับเงินเยียวยาประกันสังคม

เหตุผลที่จะต้องมีการยื่นทบทวนสิทธิประกันสังคม เพราะอาจจะเกิดจากการลงทะเบียนเพื่อรับเงินเยียวยา 2,500 บาทมีการกรอกรายละเอียดไม่ชัดเจน หรือยังสับสนว่าสถานที่ทำงาน กับที่อยู่อาศัยตามทะเบียนบ้าน ควรจะต้องกรอกแบบใดจึงจะมีสิทธิได้รับเงินเยียวยาประกันสังคม โดยกลุ่ม ม.33 นี้จะต้องมีอยู่อาศัย หรือมีการทำงานในเขตพื้นที่สีแดงเข้ม ตามที่รัฐบาลประกาศเช่นหากทำงานในเขตกรุงเทพพื้นที่สีแดง ก็ให้แจ้งไว้ทั้งที่พักและที่ทำงานในเขตกรุงเทพซึ่งตรงนี้ก็สามารถจะยื่นทบทวนสิทธิประกันสังคมได้โดยการลงทะเบียนออนไลน์ที่เว็บไซต์ประกันสังคม

ทบทวนสิทธิประกันสังคมกับการทบทวนสิทธิ ม.40 ประกันสังคม

สำหรับผู้ประกันตน ม.40 จะมีความแตกต่างจากกลุ่มผู้ประกันตน ม.33 และม.39 อย่างชัดเจน เพราะกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา 40 จะต้องเป็นผู้ที่สมัครใจลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนด้วยตัวเอง ซึ่งถึงแม้จากเดิมจะมีบัตรคนจนอยู่แล้วก็ยังจะได้รับสิทธิบัตรคนจนได้ตามปกติ ส่วนในเรื่องของการทบทวนสิทธิประกันสังคมน่าจะเกิดจากมีผู้สมัคร ม.40 ใหม่เป็นจำนวนมากเพื่อที่จะได้รับเงินยียวยาประกันสังคม เป็นจำนวนเงิน 5,000 บาทเป็นจำนวน 2 เดือนที่มีที่พักหรือการค้าขายในพื้นที่สีแดงเข้มโดยเมื่อมีการตรวจสอบสิทธิประกันสังคมผ่านแล้ว จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีเป็นจำนวน 10,000 บาทหรือ 2 งวดด้วยกัน

การทบทวนสิทธิประกันสังคมมีข้อดีอย่างไร

จริง ๆ แล้วเรื่องเงินเยียวยาประกันสังคม ทั้งกลุ่มคนทำงาน ม.33 และม.39 และกลุ่มที่สมัครใหม่และคนเก่าจะได้รับเงินช่วยเหลือที่เกิดจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19  ที่เปิดให้มีการยื่นทบทวนสิทธิประกันสังคม ถือว่าเป็นการช่วยเหลือในกลุ่มที่ตกหล่น ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไรหากมีเงื่อนไขตรงตามที่รัฐบาลกำหนด และมีการตรวจสอบสิทธิประกันสังคมแล้วว่ามีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือจากนั้นก็แค่รอรอบของการโอนเงินเข้าบัญชี เพียงแค่จะต้องมีการผูกบัญชีกับบัตรประชาชนเพื่อจะได้รับเงินโอนจากรัฐบาลได้อย่างง่ายดาย และไม่เกิดการผิดพลาด

จะเห็นได้ว่าโครงการเยียวยารัฐบาลล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มคนที่ลงทะเบียนไว้เพื่อรับผลประโยชน์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเงินช่วยเหลือนักเรียน หรือปัจจุบันกับเงินเยียวยาประกันสังคมที่ให้มีการยื่นทบทวนสิทธิประกันสังคมเพื่อที่จะได้เป็นการให้ความช่วยเหลืออย่างทั่วถึง ทั้งการทบทวนสิทธิประกันสังคม ม.33, ทบทวนสิทธิ ม.40 ประกันสังคมและยื่นทบทวนสิทธิ ม.39 ออนไลน์นแกจากนี้ก็ยังมีเงินเยียวยาให้กับกลุ่มผู้ประกอบการอีกด้วย